Kurumsal Yönetim

Fizibilite Etüdü: Yatırım karar analizi,yatırım araştırması,fizibiliteye ilişkin operasyon,insan kaynakları,pazarlama,üretim planlarının hazırlanması,yatırımın mevcut yapıya entegrasyonu,finansal kabul kriterleri,makro ve mikro göstergelerin tesbiti.

 

Kurumsal Risk Yönetimi: İşletmenin risk haritasının belirlenmesi,risk yönetimi için metodoloji geliştirilmesi,iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin fonksiyonları ve stratejik planlama ile kurumsal risk yönetimin entegrasyonu.

 

Yönetim Takımı İçin Katma Değerli Finans: Eğitimden hemen sonra tüm yönetim takımının alabileceği finansal aksiyonlar ve işletme bütünü için önemi,her bir bölümün finansal sonuçlara etkisi, her yöneticinin bilmesi gereken önemli finansal konseptler.

 

Endüstri ve Şirket Analizi: Global ekonomi ve endüstriden başlayarak ulusal ekonomi ve endüstriye, endüstriden hedeflenen sektöre ve sektörden yola çıkarak hedeflenen firma yada iş dalına nasıl bir metodolojiile yaklaşılabileceği konusunda kapsamlı ve iş hayatının her alanında kullanılabilir analiz seti oluşturmak.

 

Bütçeleme: İleri düzey bütçe ve iş planı geliştirme ve takip etme.

 

Şirket Değerleme: Tüm yönleri ile şirket değerleme yöntemleri, şirket değerini arttırma yöntemleri, şirket alım ve satımlarında müzakerelerde dikkat edilmesi gereken husular,detaylı uygulama ve örnekler