Kurumsal Yönetim

İlk bakışta sadece kur ve faiz riski biraz daha düşünüldüğünde suistimal riski akla gelse de bir işletmeyi çevreleyen risklerin neler olduğunu düşünmeye başlandığında liste uzadıkça uzar. Üstelik riskleri sadece saymak değil bu risklerin işletmeyi etkileme olasılığının ne olduğunu belirlemek, bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde maruz kalınacak zararın boyutunun ne olduğunu anlamak ve bu risklerin önlenmesi ya da transfer edilmesi için ne tür önlemler alınması gerektiği konuları da ayrıca göz önünde bulundurulması gereken konular olmakta. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri hakkında uzun yıllara ve sayısısız uygulamalara dayanan deneyimimiz çerçevesinde hizmetlerimizi şu şekilde sunuyoruz;

• Finansal risklerin tespit edilmesi
• Operasyone risklerin tespit edilmesi
• Dış çevre risklerin tespit edilmesi
• Stratejik risklerin tespit edilmesi
• Risklerin ortaya çıktığı süreçlerin tespit edilmesi, süreç sahiplerinin farkındalığının arttırılması
• Risklerin kabullenilmesinin yada transfer edilmesinin ya da edilmemesinin maliyetlerinin anlaşılması
• Süreçlere ilişkin tüm risklerin ve önlemlerinin prosedürlere bağlanması
• Risk yönetimi için işletme içi organizasyon oluşturulması
• İzleme,raprlama ve geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması