Kurumsal Yönetim

Şirket değerini anlamak, Stratejik İş ve Risk Yönetimi süreci içinde hissedarlar ve kurum içi paydaşlar için en önemli Anahtar Performans Göstergelerinden biridir.Uzun vadeli yol haritasının kutup yıldızları sürekli nakit akış ve sürdürülebir büyümedir ve bu kutup yıldılarının hizmet ettiği biricik sonuç şirket değeridir.Bu açıdan değerlendirildiğinde, ister ulusal ya da uluslararası piyasada iş birleşme veya satın alma/satış sürecine girilmiş olsun ister iç kaynaklarla yola devam edilsin tüm işletme hisssedarlarının işletme değerinin mevcut ve gelecekteki değerini anlamaları başarının ölçümünde hayati değer taşımaktadır.  Değerleme hizmetlerinde göz önünde bulundurması gereken bir çok faktör vardır; bunlar söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, piyasadaki rekabetteçi konumu ve yönetim kadrosudur.

Şirket değerleme hizmetlerinde odak noktamız, bugünkü değerin anlaşılması ve yarınlarda arttırılmasının yollarının tespit edilmesidir. Bu açıdan yaklaşıldığında;

• Şirketin ve sektörün temel dinamiklerinin anlaşılması ve mevcut faaliyet sonuçlarına etkisinin belirlenmesi
• Şirketin gelecek planı için bu sektörün temel dinamikleri üzerinde alternatif stratejiler yaratmak ve yol haritasını netleştirmek
• Potansiyel şirket satış /satın alma işlemlerinin sinerjilerin anlaşılması
• Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması
• Tamamen şirket üst yönetimi ile beraber çalışarak içselleştirilmiş iş planları ve yol haritalarına dayanan değer hedeflemesi yapılması
• Birleşme, satış/satınalma işlemlerinin yasal süreçlerde hukuk danışmanları ile koordinasyonun sağlanması